top of page
maak je
CO2 voetafdruk
positief +

› goodswitch

Het doel van goodswitch is om 200% van de CO2 die we uitstoten opnieuw op te vangen door een opwaartse spiraal te creëren met alle actoren van onze samenleving.

We willen zoveel mogelijk mensen en organisaties aan boord krijgen. Dus in plaats van de dynamiek van de consumptiemaatschappij te bestrijden en te bekritiseren, willen we deze benutten. Zo kunnen we de aandacht trekken van alle actoren (consumenten, leveranciers, fabrikanten) en hen ertoe aan te zetten hun CO2-voetafdruk vast te leggen, elkaar aan te moedigen en een opwaartse spiraal te creëren die meer CO2 kan opvangen dan dat ze uitstoot.

Goodswitch werd in 2018 opgericht door Cédric Hanon.  Hij wou met Goodswitch een ​​opwaartse spiraal creëren door alle factoren van onze samenleving aan te moedigen hun ecologische voetafdruk vast te leggen en zelfs positief te maken. Elk op zijn/haar niveau en vooral vanuit een positieve insteek, zonder moraliserende of dualistische praatjes.

Een alarmerende, verwijtende toon motiveert trouwens maar heel weinig mensen om hun gedrag daadwerkelijk te veranderen. Wat het milieu nodig heeft, is enthousiasme en een positief gevoel van urgentie. De tijd die we verspillen door slechts een klein deel van de bevolking te bereiken, betekent dat de samenleving als geheel een te grote ecologische afdruk zal behouden. Daarom is het nodig om de zaken anders te benaderen en een positieve spiraal in gang te zetten. Dat kan door miljoenen kleine stapjes te zetten want samen kunnen die een grote impact hebben.

Goodswitch green switch + name square.pn
goodswitch ›

› urban forests

In België werkt Goodswitch samen met Urban Forests, dat groene ruimtes in steden en dorpen creëert. Ze doen dit op een participatieve manier waarbij het eigenaren, bedrijven, particulieren, scholen, enz. worden betrokken. 

 

Urban Forests maakt gebruik van de Miyawaki herbebossing methode waarmee bos-ecosystemen op kleine gebieden kunnen worden hersteld. Deze bossen leveren veel ecosysteem diensten, verbeteren de leefomgeving en vergen weinig onderhoud. Ze groeien 10 keer sneller dan een gewone plantage, zijn 30 keer dichter en bieden 20 keer meer biodiversiteit.

UF - key-figures-Miyawaki-Method-Urban-F
UF - logo FB.png

› graine de vie

In Madagaskar werkt Goodswitch samen met de ngo Graine de vie. Die bestaat al meer dan  10 jaar en heeft al meer dan 19 miljoen bomen geplant. In hete streken groeien bepaalde boomsoorten erg snel en daardoor ontstaat een snelle opname van CO2.  Graine de vie is een erkende ngo die de kwaliteit van de plantage controleert en erop let dat de bomen goed verzorgd worden.

Graine de vie is een niet-gouvernementele organisatie (NGO) die opgericht is als een VZW volgens Belgisch en Luxemburgs recht.  Zij wil de ecologische voetafdruk van de inwoners van onze geïndustrialiseerde landen compenseren door bomen te planten in ontwikkelingslanden.

 

Om de monitoring en de ontwikkeling van herbebossing te garanderen, creëren ze een kwekerij op elk van de plekken waar ze planten en leiden ze lokale mensen op om deze te beheren. Via lokale autoriteiten en scholen maken ze de bevolking bewust van milieubescherming.

 

Om deze doelstellingen te bereiken, verbinden alle leden zich ertoe om op vrijwillige basis te werken. Op die manier worden alle toevertrouwde middelen rechtstreeks en volledig gebruikt voor het beheer van boomkwekerijen en het planten van bomen. Tegelijk betalen ze een salaris aan de locale bevolking die in de kwekerij werken en die de bomen planten. Zo verbeteren ze ook het leven van de locale bevolking. 

Grainedevie.png
graine de vie ›
urban forests
bottom of page